17. Tasarahamalli parantaa työllisyyttä.

Tasarahamalli parantaa työllisyyttä monin tavoin:

Lapsiperheen vanhempien lyhentäessä työaikaansa ylitöitä ja säännöllistä työaikaa vähentämällä, työtä riittää useammalle.


Silppu- ja pätkätyölle löytyy helpommin tekijöitä, mikä parantaa työn tarjonnan ja tekijöiden kohtaamista.


Tärkeimpänä kaikista: Tasarahamalli tekee käyttäjistään työllisiä.
Tällä hetkellä vanhempainvapaan ja kotihoidontuen käyttäjät lasketaan Suomessa ei-työllisten joukkoon. Tasarahamallin käyttäjinä he olisivat tavallisia työntekijöitä, ammatiharjoittajaan tai yrittäjään verrattavia.


Suomen ja Ruotsin tilastointitapojen erosta saadaan laskelmia, joiden mukaan suomalaiset synnytysikäiset naiset ovat heikommin työllistyneet kuin ruotsalaiset naiset. Ruotsalainen vanhempainvapaa on pidempi kuin Suomen ja siten rinnastettavissa kotihoidontukeen ja se mahdollistaa esim. osapäivätyön. Siksi ruotsalaisen vanhempainvapaan käyttäjät lasketaan työllisiksi.
(HS 10.2.2017 Perhevapaan palikat halutaan laittaa uusiksi.)


Palaa Tasarahamallin vaikutuksiin!