6. Tasarahamalli kannustaa vanhempia tekemään lapsen terveyden ja kehityksen kannalta parempia valintoja.

Haluavatko vanhemmat laittaa lapsensa ylisuuriin, infektiokierteen vaivaamiin,
meluisiin päiväkotiryhmiin, sisäilmaongelmaiseen rakennukseen? Näitä
valintoja joudutaan tekemään, koska pienten lasten hoidon tukijärjestelmä ohjaa taloudellisesti käyttämään kunnallisia päiväkoteja, jotka sitten täyttyvät ääriään myöten. Hoitoryhmien täyttöasteesta ja rakennusten kunnosta vastaavat polittiset päättäjät - eivät vanhemmat eivätkä päivähoidon ammattihenkilöt. Lapset tyytyvät tilanteeseen, koska eivät muusta tiedä.

Pienemmät hoitoryhmät ja lyhyemmät hoitopäivät tarjoaisivat sen kaiken hyvän, mitä lapsi ryhmähoidosta saa, mutta poistaisi suurimman osan haitoista.

Jos vanhemmat voisivat valita, he valitsisivat lapsen terveyden ja
kehityksen kannalta parhaan hoitovaihtoehdon.


Palaa Tasarahamallin vaikutuksiin!