13. Päivähoidon ammattilaisten työn mielekkyys paranee

Päivähoidon ammattilaiset työskentelevät tällä hetkellä suurten vaatimusten keskellä - osin kohtuuttomien vaatimusten alla. Koulutetut ammattilaiset eivät pysty käyttämään ammattitaitoaan parhaalla mahdollisella tavalla, jos hoitajien määrä on liian pieni, ryhmä on hyvin suuri tai sijaisia ei ole lupa hankkia tarpeeksi.

Meluinen ja tunnetusti usein sisäilmaongelmainen työympäristö aiheuttaa riskiä päivähoidon/ varhaiskasvatuksen työntekijöille.

Päivähoitotyötä tekevät ovat myös juuttuneet palkkakuoppaan eikä uralla juurikaan ole etenemismahdollisuuksia.

Tasarahamallin turvin päivähoidon kentälle saadaan uusia palveluntarjoajia, joista toiset voivat painottaa palveluaan esimerkiksi aivan pienimpien lasten hyvään hoitoon. Toiset voivat valita toimintaansa jonkin muun erikoistuneen tavan - vaikkapa ulkoilmatoiminnan. Koulutetut hoitajat eivät joudu tyytymään vain niihin oloihin, mitkä heille ylhäältä määrätään, vaan moninaistuneen kentän tehtävistä on mahdollisuus valita omiin erikoistaitoihin ja kiinnostuksen kohteisiin sopiva päivähoitopaikka/ varhaiskasvatuspaikka.

Yksityisiä ja erikoistuneitakin palveluntuottajia on jo nyt olemassa, mutta niiden kilpailuasetelma suhteessa kunnallisiin päivähoidotuottajiin on erittäin hankala. Kotihoidon- ja yksityisen hoidon tukea maksettiin 2015 yhteensä 453 miljoonaa euroa. Kunnallisen päivähoidon kulut asiakasmaksujen jälkeen (eli yhteiskunnan suora tuki) olivat 2 656 miljonaa euroa. Kunnallisen päivähoidon tukeminen on yhteiskunnan ehdottomasti suurin satsaus lapsiperheiden tukemiseksi.

Jos ja kun kunnallisen päivähoidon oheen syntyy muita päivähoitovaihtoehtoja, myös kunnallisessa päivähoidossa paine hellittää, ryhmät pienevät ja samalla tehostuvat. Ks. Tasarahamallin vaikutukset, kohta 8. Tasarahamalli kannustaa suosimaan pienempiä hoitoryhmiä.

Saadaanko massiivisella satsauksella sitä, mitä on haluttu? Karkeasti laskettuna voisi sanoa, että jokainen suomalainen (5,5 milj. hlöä) laittaa vuodessa noin 500 euroa veromarkkojaan siihen, että päivähoitolapset ovat nimenomaan kunnallisen palveluntuottajan hoidettavana eikä esimerkiksi yksityisen palveluntuottajan hoivissa.