Tasarahamallissa käytetyt tilastot ja laskelmat

Perhevapaiden ja
pienten lasten hoidon tuki 2015

Perhevapaa- tai lapsen hoitomuoto
_______________________________

€/ vuosi
__________________
Lähde
____________________

Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahat
1 043 400 000 €
Kelan tilasollinen vuosikirja/ Vanhempainrahat
Kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuki, joustava ja osittainen
hoitoraha, Kelan kautta maksetut kuntakohtaiset lisät
453 200 000 €
Kelan tilastollinen vuosikirja/ Kodin- ja yksityisen hoidon tuki
Kunnalisen päivähoidon kustannukset asiakasmaksujen jälkeen
2 655 800 000 €
Tilastokeskus
Yhteensä 4 152 400 000 €


Alle kouluikäisten lasten määrä 2015

Lapsen ikä
Määrä
Lähde
0v 55 560
1v
58 008
2v 59 050
3v 60 615
4v 61 145
5v 62 436
Yhteensä 356 814 Tilastokeskus


Jos 2015 käytetty tuki jaettaisiin tasan kaikille alle kouluikäisille

Yhteiskunnan tuki 2015
Lapsia 0-5v
€/ lapsi/ kk
4 152 400 000 € 356 814 1 058


2015 käytetyn tuen jakaminen
Tasarahamallin mukaisesti

Lapsen ikä
Lasten määrä
Tasaraha
€/ kk/ lapsi
Syliraha (kotihoitoon)
€/ kk/ lapsi
Puoliraha (iltapäivähoitoon)
€/ kk/ lapsi
Tuet yhteensä €/ kk
____________
0v
55 560
600
1 700 127 788 000 €
1v 58 008
600 200 46 406 400 €
2v 59 050
600 200 47 240 000 €
3v 60 615
600 36 369 000 €
4v 61 145
600 36 687 000 €
5v 62 436
600 37 461 600 €
6v 62 095
200 12 419 000€
7v 61 437
200 12 287 400 €
8v 60 772
200 12 154 400 €
Yhteensä 541 118 368 812 800 €
Yhteensä vuodessa
4 056 940 800 €