8. Tasarahamalli kannustaa suosimaan pienempiä hoitoryhmiä.

Poliittiset päättäjät jaksavat sitkeästi uskoa, että ihmisten hoitoon voi soveltaa
teollisuudesta tuttua skaalahyötyä: Kun tuotantoa lisätään, hinta kappaleelta pienenee. Niinpä ratkaisu on aina sama, kun on metron laskelmat pettävät tai on muita budjettihaasteita: Kasvatetaan päivähoitoryhmien kokoa.


Päättäjien pitäisi tietää, että suuret ryhmät ovat itse asiassa pienempiä kalliimpia - siis tehottomampia. Jukka Palokankaan lisensiaatintyö jo vuodelta 2002 (Palokangas: Tutkimus lasten päivähoitopalvelujen kustannustehokkuudesta. Tampereen yliopisto) selvitti kunnallisten päiväkotien ja ostopalvelupäiväkotien kustannustehokkuutta. Tehottomimpia eli kalleimpia olivat kunnalliset suuret päiväkodit. Tehottomuutta aiheutti palvelurakenne, ei päiväkoti itsessään. Käytännön toiminta saattoi kärsiä taloudellisesta niukkuudesta, mutta rahaa kului silti paljon.

Hukkaputki syntyy suuresta sääntelyn määrästä, joka toisaalta lisää hallintokustannuksia ja toisaalta ohjaa käyttämään päivähoitopalveluita yli todellisen tarpeen. Suuressa yksikössä myös esimerkiksi tilakustannukset ovat korkeat. Samalla henkilömitoituksella toimivassa yksityisessä, pienemmässä ostopalvelupäiväkodissa kustannukset olivat noin 60% kunnallisen päiväkodin kustannuksista. Lisäksi kustannusvaihtelu oli pienempi. Hyvän hoitopalvelun tuottamiselle siis oli yksityisellä puolella vakaampi hinta. Kunnallisella puolella toinen päiväkoti saattoi olla suhteellisen kustannustehokas samaan aikaan kun toinen oli varsinainen "moolokin kita".

Tasarahamallin tukisumma riittää pienemmässä ryhmässä pidempään
hoitopäivään. Pienempien ryhmien suosiminen vähentäisi samalla painetta
nyt ylitäytettyjä hoitoryhmiä kohtaan - ja samalla niidenkin kustannustehokkuus paranisi. Kaikki voittaisivat!

Ja jälleen tärkein: Lapsen näkökulma. Lapsi ei tarvitse suuria ryhmiä mihinkään, eikä niistä todellakaan hyödy. Ryhmätoiminnan hyödyn lapsi saa jo muutaman lapsen ryhmän kautta. Päiväkodin 100 muuta leikkitoveria ovat vain metelin, infektioiden, stressin ja laitosmaisen toiminnan aiheuttajia.


Katso tehokkuusvertailun tarkemmat tiedot Laskelmat-sivulta.


Palaa Tasarahamallin vaikutuksiin!