Päivin esittely jatkuu:Työtehtävät vuosien varrella ovat liittyneet tiiviisti opetukseen ja kasvatukseen.
Jo
nuorena lasten ja nuorten harrastustoiminnan ohjaaminen sekä
kesäleirien ohjaajana ja johtajana toimiminen täyttivät Päivin
vapaa-ajan.


Musiikin ammattiopiskelijana Päivi perusti Kiuruveden
Musiikkitapahtuman, joka oli koko perheelle suunnattu viikon mittainen
aktiiviloma. Kiuruvedellä kaikille perheenjäsenille oli tarjolla
musiikkikursseja vauvamuskarista kuorolaulun mestarikursseihin saakka.
Musiikkikurssien ja monipuolisen konserttitarjonnan lisäksi 250
kurssilaisella oli mahdollisuus tehdä myös luontoretkiä, ratsastaa,
tanssia tai osallistua kuvataideryhmiin. Talvikaudella
musiikkileikkikoulutyö elätti musiikiopiskelijan.


Kulttuurituottajan työuran aikana Päivi perusti maan ensimmäisen
lastenmusiikin ohjelmatoimiston Helsingin Juhlamusiikkipalvelun
sateenvarjon alle. Lastenkulttuuri on ollut mukana elämässä myös
kuvataiteen muodossa - tuoreimpana osallistuminen Naivistitaiteen
näyttelyyn kesällä 2016.


Opetustyö Päivillä on ollut mukana koko elämän nuoruuden peruskoulun
opettajansijaisuuksista ammattikorkeakoulun lehtorin ja
koulutuspäällikön tehtäviin Metropolia Ammattikorkeakoulussa vuodesta
2003 lähtien.


Tällä hetkellä työtehtävät Metropoliassa koostuvat koko maan
korkeakoulukentälle suunnattujen opetuksen tietojärjestelmien
kehitystyöstä sekä henkilökunnan kouluttamisesta näiden käyttöön.
Opetustyötunteja on ehtinyt kertyä näihin päiviin mennessä noin 20 000.


Päivi on koulutukseltaan filosofian maisteri ja ksavatustieteen jatko-opiskelija sekä laulunopettaja.