Mihin Tasarahamalli vaikuttaa?

1.

Tasarahamalli tarjoaa perheille täyden valinnanvapauden lapsen hoitopaikan suhteen.

Tasarahamallissa kaikkia päivähoitomuotoja tuetaan yhtä paljon:
Päivähoitoikäisille Tasaraha 600 €/ kk ja pienille koululaisille Puolipäiväraha 200 €/ kk.
Vauvojen ja taaperoiden kotihoito turvataan Sylirahalla, jonka suuruus on 200 - 1700 €/ kk.

Tuki on sama yllä olevan kaikista perheen lapsista. Tuki ei ole sidoksissa vanhempien työssäkäyntiin, opiskeluun, tuloihin tms.

Tasarahamalli takaa perheen toimeentulon lasten ollessa pieniä ja hoidon
tarpeessa.

Hoitaja voi olla kuka tahansa perheen valitsema henkilö tai hoitopalvelun tuottaja - myös lapsen isä tai äiti. Lapsen vanhemmille Tasaraha on veronalaista tuloa, josta maksetaan ennakonpidätys ja se kerryttää eläkettä.

2.

Tasarahamalli auttaa perhettä yhteensovittamaan työn ja perhe-elämän joustavasti ja inhimillisesti ja huolehtimaan perheen toimeentulosta muuttuvissa elämäntilateissa.

Miten?


3.

Tasarahamalli helpottaa osapäivä-, pätkä- ja silpputöiden vastaanottamista.

Miten?


4.

Tasarahamalli kannustaa vanhempia lyhentämään omia työpäiviään.

Miten?


5.

Tasarahamalli auttaa molempia vanhempia kehittymään lapsen hoitajina.

Miten?

6.

Tasarahamalli kannustaa vanhempia tekemään lapsen terveyden ja kehityksen kannalta parempia valintoja.

Miten?

7.


Tasarahamalli auttaa lyhentämään lapsen hoitopäiviä.

Miten?

8.

Tasarahamalli kannustaa suosimaan pienempiä hoitoryhmiä.

Miten?


9.

Tasarahamalli kannustaa hoitamaan alle 3-vuotiaat lapset kotona.

Miten?


10.

Tasarahamalli lisää koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Miten?


11.

Tasarahamalli tekee kotivanhemmuudesta mahdollista.

Miten?


12.

Tasarahamalli tukee yksilöllisten päivähoitomuotojen kehittymistä.

Miten?


13. Päivähoidon ammattilaisten työn mielekkyys paranee.

Miten?


14.

Tasarahamalli tuo perhepäivähoitajat takaisin.

Miten?


15.

Tasarahamalli auttaa jakamaan työtä oikeudenmukaisemin.

Miten?


16.

Tasarahamalli parantaa työn tehokkuutta.

Miten


17.

Tasarahamalli parantaa työllisyyttä.

Miten?