3. Tasarahamalli helpottaa osapäivä-, pätkä- ja silpputöiden vastaanottamista.

Kun perheen toimeentulo on vakaa ja ennustettava eikä töiden tekeminen
vaikuta lasten hoidon tuen määrään, jokainen - lyhytkin - työtarjous
kannattaa ottaa vastaan. Tasarahan voi käyttää tilapäisen hoitoavun
hankkimiseen tai esimerkiksi kompensoimaan toisen vanhemman mahdollista
työajan lyhennystä toisen olleessa tilapäisesti töissä.

Palaa Tasarahamallin vaikutuksiin!