Tasarahamalli on ainoa todella joustava ja inhimillinen malli työ- ja lapsiperhe-elämän yhdistämiseen.

Tasarahamalli on vaihtoehtomalli pienten lasten hoidon tuen/ varhaiskasvatuksen järjestämiseksi.
Se ei ole vain perhevapaamalli, vaan se huomioi myös lapsen - uusimpien perhevapaaehdotusten
keskeisimmän mutta unohdetuimman henkilön.

Tasarahamallissa yhteiskunnan tuki on kaikissa päivähoitomuodoissa yhtä suuri: Kotihoidossa, yksityisessä tai kunnallisessa hoidossa olipa hoitajana isä, äiti, mummo, naapuri, perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäiväkoti tai päiväkoti. Tasarahamallissa yhteiskunta ei ohjaa perheen lastenhoitopaikan valintaa taloudellisesti kuten nyt, vaan jättää täyden valinnanvapauden perheelle. Ainoa poikkeus hoitomuodon vaikutuksesta Tasarahaan on 0 - 2-vuotiaiden kotihoitoa tukeva Syliraha 200 - 1 700 €/ kk.

Tasarahamalli ei lisää yhteiskunnan kustannuksia.
Siinä vain jaetaan nykyiset kustannukset toisin.


Tasarahamallin tarkoitus on myös herättää keskustelua nykyisestä ja ehdotetuista perhevapaa- ja varhaiskasvatusmalleista. Entä jos luopuisimme kokonaan hankalista hallintohimmeleistä ja loisimme lapsiperheille todellisen valinnanvaupauden? Sääntelyn purkaminen siirtää rahat siihen mihin ne pitäisi käyttää: lapsiperheiden toimeentulon varmistamiseen muuttuvissa elämäntilanteissa. Tähän meillä olisi varaa!

Tutustu laskelmiin!Mitä Tasarahamalli tarjoaa?

Lapsen ikä
Tasaraha
€/ kk/ lapsi
Syliraha
(kotihoitoon)
€/ kk/ lapsi
Puolipäiväraha
(iltapäivähoitoon)
€/ kk/ lapsi
0v
600 1 700
1v 600 200
2v 600 200
3v 600
4v 600
5v 600
6v 200
7v 200
8v 200


Voiko tämä olla mahdollista?

Perhevapaiden ja pienten lasten
hoidon tuen kustannukset 2015
Jos olisi käytetty
Tasarahamallia


Säästö
4 152 400 000 € 4 056 940 800 € 95 459 200 €
Tutustu laskelmiin!


Ei vain mahdollista vaan loistava mahdollisuus! Tasarahamalli olisi tuonut jo vuonna 2015 yhteiskunnalle säästöä lähes 100 miljoonaa euroa pelkästään suorissa perhevapaa- ja päivähoitokustannuksissa.

Valtavan sääntelykoneiston purkaminen lisäisi positiivista tulosta entisestään. Luvusta puuttuvat myös kustannukset, minkä suurryhmähoito aiheuttaa elinkeinoelämälle lasten lisääntyneen sairastelun vuoksi mm. 40% vanhempien työstäpoissaoloista johtuu lasten sairastelusta. Tasarahamalli ohjaa käyttämään pienempiä hoitoryhmiä.

Mikä tärkeintä: Lapsi ei olisi kärsinyt näistä säästöistä lainkaan!

Perhevapaiden ja pienten lasten hoidon tuen kustannukset ovat yli kaksinkertaistuneet 15 vuodessa ja nousu jatkuu yhä.
Kierre on mahdollista katkaista toteuttamalla joustava ja inhimillinen työn ja perheen yhteensovittamismahdollisuus kustannustehokkaasti.


Liian hyvää ollakseen totta?
Lue lisää Tasarahamallin vaikutuksista!


Miksi ajattelumalli "päivähoitopaikka rahoitetaan äidin verotuloilla" on virheellinen? .